MENU

Longfunctieonderzoek

Door middel van een longfunctieonderzoek wordt de longfunctie gemeten bij klachten van de luchtwegen, zoals kortademigheid, astma of COPD. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten of en zo ja  in hoeverre en waarom bepaalde longfuncties verstoord zijn.